Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie
2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole

 Kde nás najdete...
 Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol  
 
 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
přednosta: prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA
 
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol se nachází na západním okraji Prahy. Je dobře dostupná osobním automobilem i nízkopodlažními autobusy MHD hl. města Prahy.
 
Zaměření kliniky
 
Umístění kliniky v největším nemocničním komplexu České republiky umožňuje každodenní úzké propojení s řadou běžných klinických pracovišť i specializovaných oddělení a laboratoří. Klinika zajišťuje diagnostickou a léčebnou ortopedickou a traumatologickou péči nejen ve spádové oblasti, ale konziliární a konzultační činností v rámci celé republiky. Sousedství II. lékařské fakulty UK s sebou přináší rozsáhlou pedagogickou aktivitu členů kliniky i vědecké působení řady z nich. Klinika zabezpečuje výuku ortopedie a traumatologie studentů 2. lékařské fakulty UK (bakalářského i magisterského studia), podílí se na odborné přípravě v rámci ILF, FTVS a AMU, VZŠ.
 
 Fakultní nemocnice Motol
 
Klinika má dvě části – dětskou a dospělou.
 
V dětské části dominuje terapie vrozených vad pohybového aparátu, operační léčba neurogenního postižení pohybového aparátu, operační léčba kostních i měkkotkáňových tumorů, kostních a kloubních zánětů dětského věku, dispenzarizace a léčba onemocnění kyčlí dětského věku a terapie skolióz. Kromě standardních operačních technik a postupů léčby jsou uplatňovány též speciální techniky zejména u prolongace dlouhých kostí, artroskopií dětských kloubů, v operativě onemocnění kyčelního kloubu a terapie neurogenních vad. Celkem je ročně provedeno cca 1600–2000 operací. Klinika zajišťuje péči v traumatologii dětského věku celodenním příjmem traumatologických pacientů a jejich příslušnou neodkladnou léčbou.
 
V dospělé části se klinika zabývá terapií vrozených vad pohybového aparátu, konzervativní a operační léčbou artrózy, artroskopickými operacemi všech kloubů, operativou páteře a komplexní terapií vrozených a získaných vad nohy, chirurgií ruky a řešení složitých potraumatických stavů, poskytuje kompletní spektrum kloubních náhrad. Pracoviště se podílí na několika výzkumných projektech, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. V posledních letech je lékaři kliniky provedeno více než 2500 operačních zákroků na dospělých pacientech ročně.