6. ročník - traumatologie

Předmět Chirurgie II - D0112304 SIS

Součástí komplexní výuky chirurgie v 6. ročníku je kromě břišní a hrudní chirurgie i traumatologie, neurochirurgie, cévní chirurgie a kardiochirurgie.

Organizace stáží:

Cílem stáže je opakování oboru skeletální traumatologie se zaměřením na přípravu ke státní zkoušce z chirurgie, je kladen důraz na klinickou aplikaci poznatků a souvztažnost s ostatními klinickými obory.

8.30 - 10.00  Přednáška
10.15 - 12.30  Praktika, seminář 
Další individuální stáž možná dle případného zájmu studenta. 

Místo konání:

Výuka ve dnech úterý- čtvrtek se koná na stážovně Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK, spojovací chodba mezi uzly A-B, přízemí, budova dospělé části. Případné aktuální změny dle týdenního sylabu kliniky jsou k dispozici na sekretariátu 4D v dětské části.

Sylabus: 

Den 1 (úterý):  
Principy osteosyntézy
Dětské zlomeniny
Traumatologie kyčle, pánve a acetabula 

Den 2 (středa): 
Poranění páteře a míchy, spondylochirurgie
Compartment syndrom, HŽT
Zlomeniny přednoží, hlezna, bérce, femuru

Den 3 (čtvrtek): 
Zlomeniny zápěstí, lokte a ramena
Sportovní traumatologie
Opakování.

Termíny výuky

ÚCH6 14.11. - 16.11.2023

ÚCH5 21.11. - 23.11.2023

ÚCH8 2.1. - 4.1.2024

ÚCH7 16.1. - 18.1.2024

ÚCH3 12.3. - 14.3.2024

ÚCH4 2.4. - 4.4.2024

ÚCH1 7.5. - 9.5.2024

ÚCH2 28.5. - 30.5.2024

 

Prezentace, texty a vzorové otázky

Materiály pro přípravu k zápočtovému testu se nacházejí na stránce Traumatologie - literatura a výukové materiály.

Otázky z traumatologie (součást SZZ Chirurgie)

1. Klasifikace zlomenin.
2. Zlomeniny v oblasti pletence ramenního.
3. Měkká traumata v oblasti ramenního kloubu.
4. Traumata v oblasti lokte a humeru.
5. Zlomeniny v oblasti předloktí a lokte s ohledem na věkovou kategorii.
6. Zlomeniny zápěstí a ruky s ohledem na věkovou kategorii.
7. Zlomeniny pánve.
8. Zlomeniny v oblasti kyčelního kloubu a acetabula.
9. Zlomeniny proximálního konce femuru.
10. Zlomeniny v oblasti diafýzy femuru.
11. Zlomeniny v oblasti kolenního kloubu.
12. Úrazy „měkkého“ kolene.
13. Zlomeniny bércových kostí s ohledem na věkovou kategorii.
14. Zlomeniny v oblasti hlezna.
15. Zlomeniny přednoží a nohy.
16. Léčba diafyzárních zlomenin s ohledem na věkovou kategorii.
17. Otevřené zlomeniny - klasifikace, strategie léčby, první pomoc.
18. Problematika traumatických luxací, poúrazové kloubní nestability.
19. Komplikace a možné následky konzervativní a operační léčby zlomenin.
20. Zvláštnosti dětských zlomenin.
21. Poranění růstové ploténky u dětí.
22. Zlomeniny v oblasti C páteře.
23. Zlomeniny v oblasti Th páteře.
24. Zlomeniny v oblasti L páteře.
25. Poranění vazů, svalů a šlach.
26. Kompartment syndrom.

 

Created: 18. 11. 2021 / Modified: 13. 10. 2023 / Responsible person: MUDr. Radovan Hudák