Fyzioterapie

Výuka oboru ortopedie je zaměřena zejména na získání praktických dovedností a znalostí v oboru ortopedie. V rámci výuky je kladen důraz na osvojení základních dovedností.

V rámci výuky traumatologie je důraz kladen na získání základních znalostí v oboru kostní traumatologie, možností diagnostiky a léčby poranění pohybového aparátu. 

Vytvořeno: 16. 11. 2021 / Upraveno: 16. 11. 2021 / Responsible person: MUDr. Radovan Hudák