Specializační vzdělávání

Specializační vzdělávání v oboru ortopedie je rozděleno na přípravu k absolvování ortopedického kmene a atestace v oboru ortopedie. Kurzy před absolvováním ortopedického kmene probíhají ve spolupráci s Ortopedicko-traumatologickou klinikou 3.LF UK a FNKV. 

Kurz před absolvováním ortopedického kmene v délce jednoho týdne probíhá 2x ročně dle aktuálního rozpisu.

Atestace v oboru ortopedie probíhají na klinice dle rozpisu atestací v rámci ČR. Před atestací je vždy možnost absolvovat přípravný kurz. Termíny bývají rozepsány s dostatečným časovým předstihem. V rámci kurzů jsou probrány jednotlivé kapitoly z dětské a dospělé ortopedie a traumatologie.

Případné dotazy ke specializačnímu vzdělávání směrujte na oddělení specializačníhio vzdělávání 2.LF UK.

Bližší informace o podmínkách, otázkách a termínech atestací a kmenových zkoušek najdete na webu České společnosti pro ortopedii a traumatologii.

Současný systém postgraduálního vzdělávání v oboru chirurgie a oboru úrazová chirurgie

Vytvořeno: 16. 11. 2021 / Upraveno: 23. 2. 2023 / Responsible person: MUDr. Radovan Hudák