2. ročník Bc. - traumatologie

Předmět: Traumatologie - D0303304 SIS

Výuka traumatologie pro studenty 2. ročníku Bc. Fyzioterapie formou probíhá formou seminářů.
Praktická výuka je možná dle individuálního zájmu studenta (ambulance, sály, pohotovostní služba).

Místo výuky

1. - 4. týden Chirurgická klinika - uzel A-B, 1. patro (od 13:30 do 15:10 hod)

5. - 13. týden Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie - stážovna v budově dospělé části, přízemí, spojovací chodba mezi uzly A-B (od 13.30 do 15.10 hod)

Sylabus

Výuka probíhá každé pondělí.

  1. Typy poranění pohybového aparátu - kontuze, distorze, distenze, ruptura, subluxace, fraktura
  2. Klasifikace a jednotlivé typy zlomenin
  3. Konzervativní a operační léčba zlomenin - jednotlivé typy osteosyntézy
  4. Zlomeniny horních končetin
  5. Zlomeniny dolních končetin
  6. Zlomeniny axiálního skeletu a pánve, poranění míchy
  7. Algoneurodystrofický syndrom. Komparment syndrom
  8. Dětské zlomeniny
  9. Opakování, zápočet

Podmínky zakončení předmětu    

Tento předmět je zakončen zápočtem za prezenci (max. 20% absenci) a ústní zkouškou. Absence je možno nahradit buď dobrovolnou asistencí na sále mimo běžnou výuku, nebo absolvováním 3 hodinové stáže na ambulanci urgentního ortopedického příjmu na dětské části FNM. Nahrazení absence je nutno domluvit s dostatečným předstihem na sekretariátu kliniky.

Zkouška probíhá ústní formou. Student obdrží jednu otázku z výše uvedených okruhů. Pro úspěšné složení zkoušky je nutno znát základy traumatologie i anatomie jednotlivých částí pohybového aparátu, dále pak principy konzervativní a operační léčby traumat pohybového aparátu. Zkouškové termíny jsou vypisovány v rámci zkouškového období (SIS).

Termíny výuky

31.10., 7.11., 14.11., 21.11., 28.11., 5.12., 12.12., 19.12., 2.1.

Vytvořeno: 18. 11. 2021 / Upraveno: 4. 10. 2022 / Responsible person: MUDr. Radovan Hudák