Klinika

Tyto fakultní webové stránky jsou určeny primárně studentům. Informace pro veřejnost se nacházejí primárně na nemocniční webu kliniky zde

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. lékařské fakulty UK zajišťuje diagnostickou a léčebnou ortopedickou a traumatologickou péči nejen ve spádové oblasti, ale konziliární a konzultační činností v rámci celé republiky. Jako jedno z mála pracovišť v ČR má naše klinika dvě hlavní části - dětskou a dospělou. 

Jako součást 2.LF klinika zajišťuje komplexní výuku ortopedie a traumatologie pohybového aparátu v rámci magisterského studia medicíny a bakalářských programů fyzioterapie. Klinika rovněž zajišťuje postgraduální specializační vzdělávání v oboru ortopedie včetně pořádání zkoušek ortopedického kmene a atestací v oboru ortopedie.

Hlavním cílem výuky je předání teoretických i  praktických znalostí v oboru ortopedie studentům tak, aby jej mohli využít ve své následující praxi i v jiných oborech, neboť problematika bolestí a poruch pohybového aparátu je v současné době velice aktuální a prolíná se různými obory medicíny.

 

Vytvořeno: 16. 11. 2021 / Upraveno: 7. 9. 2022 / Responsible person: MUDr. Radovan Hudák