Všeobecná sestra

PŘEDMĚT: Ošetřovatelská péče v ortopedii - SIS

přednášky zahrnují tématické okruhy ošetřovatelství v ortopedii.
Předmět bude zakončen zápočtem na základě docházky, povolený počet absencí 20% předepsaného času.

1.Klinické vyšetření v ortopedii a indikace pacienta k operaci
2. Obvazová technika, péče o rány, sádrovací techniky
3. Možnosti artroskopických operací a specifika pooperační péče o pacienty
4. Endoprotetika a péče o pacienty s kloubní náhradou
5. Základy péče o pacienta po traumatu pohybového aparátu a první pomoc při úrazech, péče o zevní fixace.
6. Specifika péče o onkoortopedické pacienty, sledování nutrice, prevence dekubitů, specifika ortopedických výkonů.

 

PŘEDMĚT: Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech - D0904002 SIS

do roku 2022

Anotace

 

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Seznamuje s klinickými stavy a onemocněními v chirurgických oborech z hlediska ošetřovatelské peče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s chirurgickým onemocněním. Charakterizuje klinické stavy, jejich etiologii, příznaky, diagnostiku a léčbu v břišní a hrudní chirurgii, cévní chirurgii a kardiochirurgii, urologii, neurochirurgii, ortopedii a traumatologii, plastické chirurgii a při popáleninách. Součástí předmětu jsou základy z anesteziologie.

Cíl předmětu

 

Seznámit studenty s problematikou práce v chirurgických oborech v oblasti dětské i dospělé chirurgie.

 • Zvládnout metody posuzování stavu nemocného v pooperačním období v oblasti dětské i dospělé chirurgie.
 • Naučit zásadám předoperační a pooperační péče o nemocné v oblasti dětské i dospělé chirurgie.
 • Zvládnout specifické dovednosti a zásady aseptického způsobu práce v oblasti dětské i dospělé chirurgie.
 • Umět poskytovat základní a speciální ošetřovatelskou péči o nemocné formou ošetřovatelského procesu v oblasti dětské i dospělé chirurgie.

Podmínky zakončení předmětu

 

100 % docházka, ústní zkouška

Literatura

 

Šnajdauf, J., Cvachovec, K., Trč, T. et al. Dětská traumatologie. 2. vyd. Praha: Galén, 2004, ISBN 80-7262-152-1

 

Sylabus

 

Přednášky

A) Ošetřovatelství v chirurgických oborech v dospělém věku:

 • Základní principy léčení chirurgických nemocných.
 • Základní vyšetření nemocného s bolestí břicha (klinické i paraklinické).
 • Operační a neoperační léčení, indikace a kontraindikace k operaci.
 • Hlavní symptomy náhlých příhod břišních.
 • Základní typy operací - terminologie, přístupy do tělních dutin, zejména břicha.
 • Základní typy operací - terminologie, principy operací na zažívacím traktu.
 • Základy diagnostiky a ošetření poranění hrudníku.
 • Základní principy operační léčby onemocnění srdce a cév.
 • Základy traumatologie - rozdělení úrazů, terminologie, principy ošetření luxací a zlomenin.
 • Základy urologie v dospělém věku.
 • Základy neurochirurgie v dětském a v dospělém věku.

B) Ošetřovatelství v chirurgických oborech v dětském věku:

 • Nejčastější chirurgická a urologická onemocnění u dětí.
 • Dětská traumatologie (orgány a skelet) a popáleniny.
 • Operace gastrointestinálního traktu u dětí (akutní příhody břišní, vrozené vady).
 • Přehled hrudní chirurgie a onkochirurgie u dětí.

 

 

Semináře:

 • Obecné zásady chirurgické péče v pediatrii a v dospělosti.
 • Ošetřovatelské zhodnocení stavu chirurgického dětského a dospělého pacienta.
 • Předoperační a pooperační péče, specifika u dětí a dospělých.
 • Péče o rány, ošetřování drénů.
 • Ošetřovatelský proces u nemocného s operací břicha (úrazy, hernie, ileus, apendicitis).
 • Ošetřovatelský proces u nemocného s operací gastrointestinálního traktu.
 • Ošetřovatelský proces u nemocného s operací jater, žlučníku a žlučových cest.
 • Ošetřovatelský proces u nemocného s operací pankreatu a ERCP.
 • Ošetřovatelský proces u nemocného po hrudních výkonech.
 • Ošetřovatelský proces u nemocného s kardiochirurgickou operací.
 • Ošetřovatelský proces u nemocného s operací ledvin, vývodných cest močových a mužských pohlavních orgánů.
 • Ošetřovatelský proces u nemocného se spinální neurochirurgickou operací.
 • Ošetřovatelský proces u nemocných se zlomeninami.
 • Ošetřovatelský proces u nemocného s plastickou operací.
 • Ošetřovatelský proces u popáleného pacienta.

Požadavky ke zkoušce

 

1. Základní principy léčení chirurgických nemocných

2. Operační a neoperační léčení, indikace a kontraindikace k operaci

3. Základní klinické vyšetření

4. Základní vyšetření nemocného s bolestí břicha (klinické i paraklinické)

5. Hlavní sympromy náhlých příhod břišních

6. Příprava nemocného k operaci

7. Základy pooperační péče

8. Základní typy operací - terminologie, přístupy do tělních dutin

9. Základní typy operací - terminologie, principy operací na zažívacím traktu

10. Základní typy operací - terminologie a princily ošetření luxací a zlomenin končetin

11. Základy diagnostiky a ošetření operanění hrudníku

12. Základní principy chirurgické léčby onemocnění srdce a cév

13. Základy diagnostiky a léčby urologických nemocných

14. Základy vyšetření a operační léčby v ortopedii

15. Kraniocerebrální poranění - rozdělení, diagnostika, léčba

16. Základní vyšetření a ošetření končetinových poranění

17. Základní vyšetření a léčba poranění břicha a hrudníku

Vytvořeno: 2. 8. 2022 / Upraveno: 13. 10. 2023 / Responsible person: MUDr. Radovan Hudák