Literatura a výukové materiály

Literatura    

Douša P., Pešl T., Džupa V., Krbec M. (Eds): Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny. Praha, Karolinum 2021

Gallo J a kol: Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnických fakult. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci 2011, ISBN 978-80-244-2486-6

Sosna A a kol: Základy ortopedie. 1. vyd. Triton 2001

Šnajdauf, Trč a kol.: Dětská traumatologie, Galén, 2002

Vytvořeno: 18. 11. 2021 / Upraveno: 2. 8. 2022 / Responsible person: MUDr. Radovan Hudák