O nás

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. lékařské fakulty UK zajišťuje diagnostickou a léčebnou ortopedickou a traumatologickou péči nejen ve spádové oblasti, ale konziliární a konzultační činností v rámci celé republiky. Jako jedno z mála pracovišť v ČR má naše klinika dvě hlavní části - dětskou a dospělou. 

Jako součást 2.LF klinika zajišťuje komplexní výuku ortopedie a traumatologie pohybového aparátu v rámci magisterského studia medicíny a bakalářských programů fyzioterapie. Klinika rovněž zajišťuje postgraduální specializační vzdělávání v oboru ortopedie včetně pořádání zkoušek ortopedického kmene a atestací v oboru ortopedie.

Hlavním cílem výuky je předání teoretických i  praktických znalostí v oboru ortopedie studentům tak, aby jej mohli využít ve své následující praxi i v jiných oborech, neboť problematika bolestí a poruch pohybového aparátu je v současné době velice aktuální a prolíná se různými obory medicíny.

Tyto fakultní webové stránky jsou určeny primárně studentům. Informace pro veřejnost se nacházejí na nemocniční webu kliniky zde

 

Hlavní klinické zaměření a specializace

V rámci dětské části se specializujeme zejména na diagnostiku a léčbu v následujících odvětvích ortopedie

 • naše klinika je vedoucím pracovištěm dětské kostní traumatologie. Klinika zajišťuje péči v traumatologii dětského věku celodenním příjmem zraněných a příslušnou neodkladnou léčbou.
 • diagnostika a terapie vrozených vad pohybového aparátu
 • konzervativní a operační léčba pacientů s neurogenním postižením
 • operační léčba kostních i měkko-tkáňových tumorů, kostních a kloubních zánětů dětského věku
 • dispenzarizace a léčba onemocnění kyčlí dětského věku
 • terapie skolióz.

Kromě standardních operačních technik a postupů léčby jsou uplatňovány též speciální techniky

 • prolongace dlouhých kostí,
 • artroskopie dětských kloubů včetně rekonstrukčních výkonů 

V rámci dospělé části je hlavním zaměřením kliniky

 • konzervativní a operační léčba artrózy včetně revizních kloubních náhrad
 • naše klinika patří mezi přední pracoviště s plným spektrem artroskopické operační techniky včetně provádění rekonstrukčních operací všech velkých kloubů. 
 • jako jedno z mála pracovišť v republice provádíme záchovnou operativu kyčelního kloubu v plném rozsahu (artroskopie, otevřené operační výkony, pánevní osteotomie).

Dále se klinika zabývá:

 • komplexní terapií vrozených a získaných vad nohy
 • chirurgií ruky
 • řešením složitých traumatických stavů a následků úrazů pohybového aparátu.
   

V obou částech, tj. pro dospělé i dětské pacienty, je během všech všedních dní zajištěna před- či pooperační rehabilitační léčba zkušenými fyzioterapeuty ve spolupráci s Klinikou rehabilitace FN Motol dále protetická péče a na dětské části též běžná školní výuka.

Videovizitka kliniky:

Vytvořeno: 16. 11. 2021 / Upraveno: 28. 12. 2023 / Responsible person: MUDr. Radovan Hudák