2. ročník Bc. - ortopedie

Předmět: Ortopedie - D0304618 SIS

Výuka ortopedie pro studenty 2. ročníku Bc. Fyzioterapie formou probíhá formou seminářů.
Praktická výuka je možná dle individuálního zájmu studenta (ambulance, sály, pohotovostní služba).

Místo výuky

Klinika RHB (budova 9) každý čtvrtek v letním semestru od 8,30h.

Sylabus

 1. Úvod, nomenklatura, historie
 2. Vrozené vady nohy
 3. Vrozená dysplázie kyčelní
 4. Záněty kostí a kloubů
 5. Ortopedie páteře
 6. Ortopedie páteře II - dokončení
 7. Aseptické kostní nekrózy
 8. Nádory, nádorům podobné afekce
 9. Dětská mozková obrna
 10. Artrózy
 11. Nestejná délka končetin, osové úchylky
 12. Bolesti a onemocnění ramenního kloubu
 13. Patologie měkkého kolena
 14. Opakování, zápočet

Podmínky zakončení předmětu    

Tento předmět je zakončen zápočtem za prezenci (max. 20% absenci) a ústní zkouškou. Absence je možno nahradit buď dobrovolnou asistencí na sále mimo běžnou výuku, nebo absolvováním 3 hodinové stáže na ambulanci urgentního ortopedického příjmu na dětské části FNM. Nahrazení absence je nutno domluvit s dostatečným předstihem na sekretariátu kliniky.

Zkouška probíhá ústní formou. Student obdrží jednu otázku z výše uvedených. Pro úspěšné složení zkoušky je nutno znát základy ortopedie i anatomie jednotlivých částí pohybového aparátu, dále pak principy konzervativní a operační léčby v ortopedii. Zkouškové termíny jsou vypisovány v rámci zkouškového období (SIS).

Termíny výuky

22.2., 29.2., 7.3., 14.3., 21.3., 28.3., 4.4., 11.4., 18.4., 25.4., 2.5., 9.5., 16.5., 23.5.

 

 

Zkouškové otázky

1. Vrozené vady nohy mimo PEC (pes planum, pes calcaneum, strmý talus, koalice tarzálních kostí, atd. - etiologie, klinika, terapie jednotlivých afekcí, sádrovací techniky)

2. Pes equinovarus congenitus (etiologie, diagnostika, klinika, terapie, sádrovací techniky)

3. Artróza (etiopatogeneza, klinické příznaky, diagnostika, dělení dle lokalizace, léčba konzervativní a operační, perioperační péče, fyzioterapie)

4. Nádory kostí, svalů a šlach, nádorům podobné afekce (nádory benigní, maligní, pseudotumory, diagnostika, věkové rozvrstvení, klinika, terapie)

5. Aseptické kostní nekrózy (M.Perthes, M.Scheuermann, atd., dělení dle lokalizace - etiopatogeneza, klinický nález, diagnostika, terapie konzervativní a operační, indikace k operaci, fyzioterapie)

6. Skoliózy, vadné držení těla (vyšetření páteře, fyziologický tvar páteře, skoliózy – dělení, etiologie, klinický obraz, diagnostika, terapie, korzety)

7. Patologie měkkého kolene (rozdělení dle anatomických struktur, vyšetření kolene, jednotlivé patologie, léčba dle postižení, artroskopie kolena, následná péče)

8. Bolesti ramena (vyšetření ramene, rozdělení afekcí ramene, měkkotkáňová poranění, úžinové syndromy, impingement RM, terapie konzervativní a operační, artroskopie - indikace, fyzioterapie ramene)

9. Vrozená dysplazie kyčelní (prevence, diagnostika, klinický nález, principy léčby, možnosti operační terapie)

10. Coxa vara adolescentium (etiologie, diagnostika, klinické projevy, možnosti léčby)

11. Entezopatie (patofyziologie, diagnostika, klinické projevy, konzervativní / operační léčba, jednotlivé afekce dle topografie)

12. Onemocnění páteře (M. Scheuermann, spondylóza, spondylolistéza, lumbalgie, lubago, diagnostika, vyšetření páteře, léčba)

13. DMO (etiologie, klinické projevy, konzervativní/operační léčba)

14. Nestejná délka, osové úchylky HK a DK (etiologie, diagnostika, klinický nález, možnosti terapie)

15. Záněty kostí a kloubů (typy zánětů, osteomyelitis, arthritis, TBC, diagnostika, laboratorní nález, terapie)

Vytvořeno: 19. 11. 2021 / Upraveno: 13. 10. 2023 / Responsible person: MUDr. Radovan Hudák