Všeobecné lékařství

Výuka oboru ortopedie je zaměřena zejména na získání praktických dovedností a znalostí v oboru ortopedie. V rámci výuky je kladen důraz na osvojení základních dovedností při vyšetření pacienta a tvorbu kasuistik včetně stáže na ortopedickém lůžkovém oddělení. V rámci stáže z oboru ortopedie mají studenti možnost účastnit se operačních výkonů jako aktivní asistence na sále, což studentům umožňuje nejlepší možnost a zkušenost s provozem ortopedického operačního sálu, včetně osvojení základních praktických dovedností. V rámci školícího centra na Plzeňské ulici si mohou studenti osvojit základní dovednosti při nakládání jednoduchých stehů, základy uzlení stehů a k dispozici je i artroskopický trenažér, na kterém si studenti mohou vyzkoušet různé artroskopické techniky ošetření kloubů. Stáže jsou doplněny přednáškami, které shrnují stěžejní kapitoly z ortopedie.

V rámci výuky traumatologie je důraz kladen na získání základních znalostí v oboru kostní traumatologie, možností diagnostiky a léčby poranění pohybového aparátu. V rámci stáží mají studenti možnost vyzkoušet si základy nakládání sádrových obvazů, mají možnost prakticky si vyzkoušet základy osteosyntézy na modelech kostí a mohou se účastnit provozu ambulancí a operačních sálů.

Vedení pracoviště povoluje v návaznosti na Opatření děkana č. 4/2022 maximálně 20 % absence z plánované výuky, zdůvodnitelné onemocněním nebo jinými závažnými důvody, a to vždy výhradně po domluvě s vyučujícím.

Vytvořeno: 16. 11. 2021 / Upraveno: 30. 9. 2022 / Responsible person: MUDr. Radovan Hudák