4. ročník - traumatologie

Předmět: Traumatologie pohybového aparátu D0108009 SIS

Výuka skeletální traumatologie formou seminářů a praktická výuka dle individuálního zájmu studenta (ambulance, sály, pohotovostní služba).

Místo výuky

Semináře probíhají v zasedací místnosti kliniky v dospělé části, spojovací chodba mezi uzly A a B, stážovna, první dveře vlevo za prosklenými dvojdveřmi.

Sádrovna dospělá část - ambulance -1A

Část výuky proběhne prezenčně ve formě praktické výuky v Simulační laboratoři osteosyntézy (Plzeňská, žlutá žížala, místnost č. 113).

Sylabus  

 

Pondělí Úvod, vyšetření, zobrazovací metody, osteosyntéza, obvazy
Úterý Zlomeniny HK a sportovní traumatologie
Středa Poranění páteře a zlomeniny DK
Čtvrtek Simulační laboratoř Plzeňská - osteosyntézy (na Plzeňské v budově TÚ, místnost 113)
Pátek Opakování, shrnutí, zápočtový test

 

Rozdělení teoretické a praktické části

  Seminář Stáž na oddělení
nebo na ambulanci
Sádrovna Simulační laboratoř (osteosyntéza) Individuální asistence na sále
Pondělí 8.30-11.00       1
Úterý 8.30-11.00 11.00-12.30     1

Středa

8.30-11.00 11.00-12.30    

1

Čtvrtek      

8.45-10:15     sk A, B      10:30-12:00   sk C,D

1
Pátek 11.00-12.30   8.30-11.00   1

 

Rozvrh

Přesný rozvrh konkrétního kruhu bude k dispozici v rámci SIS a v tištěné formě na sekretariátu kliniky.

Podmínky zakončení předmětu    

Tento předmět není zakončen ústní zkouškou.

Pro získání zápočtu je nutné poslední den stáže složit zápočtový test a mít splněnu povinnou prezenci. Dle pravidel 2.LF je tolerována 20% absence tedy v týdenním bloku max. 1 zdůvodněnou absenci (např. nemoc, lékař). Absence je možno nahradit buď dobrovolnou asistencí na sále mimo běžnou výuku, nebo absolvováním 3 hodinové stáže na ambulanci urgentního ortopedického příjmu na dětské části FNM. Nahrazení absence je nutno domluvit s dostatečným předstihem na sekretariátu kliniky.

Zápočet proběhne v pátek formou zápočtového testu.

  • Test je složen z 20 otázek
  • Každá otázka má 3 možné odpovědi.
  • Vždy je jenom jedna odpověď správná.
  • Na složení testu má student 20 minut.
  • Výsledky testu budou vyhodnoceny tentýž den.
  • K úspěšnému složení testu je třeba 75% správných odpovědí.

Prezentace, texty a vzorové otázky

Materiály pro přípravu k zápočtovému testu se nacházejí na stránce Traumatologie - literatura a výukové materiály.

Termíny výuky

TPA6 - 13.11.2023. - 16.11.2023

TPA7 - 18.12. 2023 - 22.12.2023

TPA9 - 29.1.2024 - 2.2.2024

TPA5 - 5.2.2024 - 8.2.2024

TPA8 - 8.4. 2024 - 12.4.2023

TPA10 - 29.4.2024 - 3.5.2024

TPA3 - 6.5.2024 - 10.5.2024

TPA1 - 3.6.2024 - 7.6.2024

TPA4 - 10.6.2024 - 14.6.2024

TPA2 - 17.6.2023 - 21.6.2023

Vytvořeno: 16. 11. 2021 / Upraveno: 2. 2. 2024 / Responsible person: MUDr. Radovan Hudák