Výuka traumatologie pro studenty 4. ročníku, kruh 6

Výuka TPA6 bude zahájena 13. 11. 2023 v 8:30 v zasedací místnosti kliniky v dospělé části - spojovací chodba FN Motol mezi uzly A a B. Bližší informace v tomto článku.

Vytvořeno: 13. 10. 2023 / Upraveno: 10. 1. 2024 / Responsible person: Jana Kamicová